Revízie

Revízie

Služby
Vykonávame elektro revízie do 1000V čo zahŕňa od elektrickej prípojky, rozvádzač, elektrickú inštaláciu, spotrebiče a ručné náradie, stroje až po bleskozvody.
Read More