Revízie

Home / Služby / Revízie

Vykonávame elektro revízie do 1000V čo zahŕňa od elektrickej prípojky, rozvádzač, elektrickú inštaláciu, spotrebiče a ručné náradie, stroje až po bleskozvody.